Civiele procedure omwonenden tegen een varkenshouderij. De varkenshouder wordt veroordeeld tot maatregelen die bewerkstelligen dat de maximale geurbelasting op gevoelige objecten wordt gehaald, ondanks dat de varkenshouder beschikte over een geldige milieuvergunning en zich daar aan ook hield. Rechtbank Gelderland 20-12-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6442

De rechtbank stelt voorop dat er meerdere methoden denkbaar zijn om de aanvaardbaarheid van de totale geurbelasting van een mestverwerkingsinstallatie in combinatie met een intensieve veehouderij te beoordelen. Bij de vraag of en op welke wijze, naast een afzonderlijke beoordeling van de geurbelasting vanwege elk van die onderdelen, een beoordeling van de totale geurbelasting vanwege de inrichting dient plaats te vinden, komt verweerder beoordelingsruimte toe. Het rapport dat ten grondslag ligt aan het herstelbesluit is onvoldoende inzichtelijk. Verweerder krijgt de gelegenheid dit te herstellen na inschakeling van de StAB. De voorlopige voorziening in de eerdere tussenuitspraak van 3 juli 2017wordt opgeheven. Rechtbank Oost-Brabant 15-12-2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6498