Op 7 juli jl. (vlak voordat het kabinet viel) informeerde de (demissionair) staatssecretaris van IenW de Tweede Kamer over de uitgangspunten voor aanpassing van de geurregelgeving. Het gaat daarbij zowel om het voorkomen van nieuwe situaties met een onaanvaardbare geurbelasting als het verminderen van bestaande overlast. Enkele punten uit deze brief (kenmerk: IENW/BSK-2023/142712):

  • de standaardwaarden en grenswaarden voor geurhinder afkomstig van dierenverblijven worden aangescherpt;
  • ook bestaande overbelaste situaties worden aangepakt (deze worden in ieder geval onder de grenswaarden gebracht);
  • de ‘50%-regeling’ vervalt;
  • het straks onder de Omgevingswet geldende Besluit kwaliteit leefomgeving wordt hierop aangepast.