Geschil tussen twee broers over de eigendom van acht landbouwmachines. Eisende broer vordert een verklaring voor recht dat tussen beide broers een gemeenschap bestaat bestaande uit de acht landbouwmachines. Rb. wijst af. Hof bekrachtigt op andere gronden: zonder gemeenschappelijke eigendom bestaat er geen gemeenschap; voor gemeenschappelijke eigendom had de eisende broer gemotiveerd moeten stellen dat de landbouwmachines daadwerkelijk aan beide broers gezamenlijk zijn geleverd, dat heeft hij niet gedaan. Beroep slaagt, de zaak moet over. Hoge Raad 12-01-2024, ECLI:NL:HR:2024:24.