Op 26 april jl. is de brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer inzake de verlenging van de gecombineerde opgave 2023 gepubliceerd, Kamerstukken II 2022/23, 28625, nr. 349. De minister heeft, gelet op de door de introductie van nieuwe onderdelen van het GLB bij boeren en adviseurs ontstane onrust over het werk dat de opgave met zich brengt en over onvolkomenheden in gehanteerde kaarten, besloten boeren en adviseurs meer tijd te geven door de periode van indiening dit jaar eenmalig te verlengen tot en met 15 juni 2023.