In Bouwrecht (mei 2020, blz. 199 e.v.) schrijft J. Heinen over “Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling”.  Slotzin: Landinrichting is beschikbaar en blijft onder de Omgevingswet beschikbaar, dus benut dit instrument!”. Een terechte oproep.