Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022. De rechtbank Gelderland heeft alle beroepen over Habitatrichtlijngebieden in haar arrondissement die op dat moment bij haar liepen behandeld op zittingen op 4, 11 en 12 maart 2024. De rechtbank doet in al deze zaken tegelijk uitspraak. Het wijzigingsbesluit blijft in stand. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronkelijke aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De minister heeft op basis van de habitattypenkaarten en een deskundigenonderzoek voldoende aannemelijk gemaakt dat de typen en soorten op het moment van het aanwijzen aanwezig waren. Wel hadden de habitattypenkaarten eerder al, bij het ontwerpbesluit, ter inzage moeten worden gelegd. Dit gebrek wordt gepasseerd met artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht, omdat belanghebbenden hierdoor niet zijn benadeeld. Rechtbank Gelderland 03-06-2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:3355, ECLI:NL:RBGEL:2024:3356, ECLI:NL:RBGEL:2024:3357, ECLI:NL:RBGEL:2024:3358, ECLI:NL:RBGEL:2024:3359, ECLI:NL:RBGEL:2024:3360, ECLI:NL:RBGEL:2024:3361, ECLI:NL:RBGEL:2024:3362, ECLI:NL:RBGEL:2024:3363, ECLI:NL:RBGEL:2024:3364 en ECLI:NL:RBGEL:2024:3365.