Er is gebleken dat eind vorige week ook bedrijven en dieren zijn geblokkeerd waarbij naderhand bleek dat er van onregelmatigheden geen sprake is. Het gaat om bedrijven met geïmporteerde melkkoeien en om meerlingkalveren geboren na 1 januari 2018. Van de geïmporteerde melkkoeien waren alleen melkproductiegegevens aanwezig en geen gegevens of de koe had gekalfd. Een afkalfdatum uit het buitenland wordt namelijk niet standaard geregistreerd in I&R, hier is ook geen verplichting toe. Inmiddels is uit aanvullende gegevens duidelijk geworden dat deze koeien in het buitenland hebben gekalfd waardoor ze niet hadden moeten worden meegenomen in het onderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat bij ruim 100 bedrijven de blokkade is ingetrokken. Daarnaast zijn kalveren geboren na 1 januari 2018 die abusievelijk in het onderzoek waren betrokken, alsnog daarbuiten gelaten. Het betreft ruim 900 individuele kalveren waarvan de individuele blokkade is ingetrokken. Momenteel zijn er dus ca. 150 bedrijven niet langer geblokkeerd. Er zijn op dit moment nog ruim 2000 bedrijven geblokkeerd op basis van de administratieve controles en de daarvoor uitgevoerde inspecties. Kamerstukken II, 2017/18, 33037, nr. 271.