Op grond van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 wordt een percentage vastgesteld waarmee het doelstellingsaantal voor melkveehouders kan worden bepaald. Het doelstellingsaantal bepaalt of een heffing als bedoeld in artikel 4 van de Regeling wordt opgelegd en hoe hoog deze heffing is. De Regeling kent vijf periodes, voor de eerste drie periodes is het verminderingspercentage in de Regeling opgenomen. In Stcrt. 2017, nr. 49239 wordt het verminderingspercentage voor periode 4 vastgesteld. Op 18 augustus is de Tweede Kamer geïnformeerd dat het percentage voor periode 4 12% zal zijn