Toekenning van fosfaatrechten. Stichting heeft vanwege eisen van de toezichthouder voor biologische productie een B.V. opgericht, die via afsplitsing biologische Limousinrunderen en UBN’s heeft verkregen van de Stichting. De minister had (zonder afroming) fosfaatrechten moeten toekennen naar rato van het aantal stuks jongvee dat bij de Stichting respectievelijk de B.V. in eigendom was in plaats van alle fosfaatrechten aan de Stichting toe te kennen. CBB 01-08-2023,

ECLI:NL:CBB:2023:407.