Overeenkomst van inscharing. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid die die overeenkomst mede beheersen, volgt dat de uitschaarder recht heeft op een deel van de fosfaatrechten die aan de inschaarder zijn toegekend. Hof Arnhem-Leeuwarden, 03-10-2023, ECLI:NL:GHARL:2023:8330.