Aangekochte fosfaatrechten; beschikkingen werden bij verkopers herzien (verlaagd). Vordering van de koper van de rechten tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. De slotsom is dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Landbouwstart door de fosfaatbeschikkingen van [Verkoper 2] , [Verkoper 3] , [Verkoper 4] en [Verkoper 6] op onjuiste gronden, in strijd met artikel 23 lid 3 Msw, te herzien en daarmee inbreuk te maken op het gerechtvaardigd vertrouwen van Landbouwstart in de juistheid van de fosfaatbeschikkingen, althans het vertrouwen dat deze beschikkingen niet op onrechtmatige wijze zouden worden herzien. De Staat is daarom aansprakelijk voor de schade die Landbouwstart als gevolg hiervan heeft geleden en zal worden veroordeeld tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat. Rechtbank Den Haag 15-06-2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:5649