Individuele en buitensporige last. Appellant is met het aangaan van de door hem gestelde financiële verplichtingen vooruitgelopen op het verkrijgen van de benodigde vergunning voor rechtsgeldige uitbreiding. Verwijzing naar ECLI:NL:CBB:2019:7. CBB 30-07-2019, ECLI:NL:CBB:2019:321

Appellante is er niet in geslaagd aan de bewijslast dat sprake is van een individuele en buitensporige last te voldoen. Op 2 juli 2015 beschikte appellante niet over de vereiste vergunningen voor de beoogde uitbreiding van haar veestapel. Appellante is met de door haar gedane investeringen vooruitgelopen op de voor de uitbreiding benodigde vergunning. Verwijzing naar ECLI:NL:CBB:2019:7. Appellante kon aan de ontheffing in het kader van de Wvgm niet de in rechte te honoreren verwachting ontlenen dat toekomstige maatregelen haar niet zouden treffen. Dat verweerder in het kader van de Wvgm heeft geoordeeld dat in het geval van appellante sprake was van een individuele en buitensporige last, maakt niet dat ook in het kader van het fosfaatrechtenstelsel tot dat oordeel moet worden gekomen. CBB 30-07-2019, ECLI:NL:CBB:2019:320

Generieke korting, fosfaatruimte, geen sprake van één bedrijf, geen feitelijke beschikkingsmacht. CBB 30-07-2019, ECLI:NL:CBB:2019:318

Generieke korting, fosfaatruimte, bedrijfsoverdracht na peildatum, artikel 23, vierde lid, van de Msw. CBB 30-07-2019, ECLI:NL:CBB:2019:319

Individuele en buitensporige last. De financiële gevolgen van de invoer van het fosfaatrechtenstelsel moeten op grond van haar ondernemersrisico voor rekening van appellante blijven. CBB 30-07-2019, ECLI:NL:CBB:2019:325

Naar het oordeel van het College draagt appellante geen individuele en buitensporige last ten gevolge van het fosfaatrechtenstelsel. Op 2 juli 2015 beschikte zij namelijk niet over de vereiste vergunningen voor de beoogde uitbreiding van haar veestapel. Verwijzing naar de uitspraak van 9 januari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:7. CBB 3-07-2019, ECLI:NL:CBB:2019:326