De Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht is in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2019, 212). De wet is op 13 juni 2019 in werking getreden.