Verweerder is in beroep volledig tegemoetgekomen. Blijft over het beroep tegen brief met herhaald besluit, dit is niet gericht op rechtsgevolg dus geen appellabel besluit. Beroep is niet-ontvankelijk. CBB 14-05-2019, ECLI:NL:CBB:2019:196

Verweerder heeft niet onderkend dat er tijdig beroep is gedaan op de knelgevallenregeling (dierziekte). Verweerder moet beroep hierop alsnog beoordelen. Verweerder moet ook opnieuw kijken naar de hoeveelheid weggevloeide melk, nu uit de stukken evident blijkt dat sprake is geweest van medicijngebruik. CBB 14-05-2019, ECLI:NL:CBB:2019:197

Grondgebondenheid. Overloopparkeerterrein pretpark behoort niet tot landbouwgrond bedrijf. CBB 14-05-2019, ECLI:NL:CBB:2019:198

Grondgebondenheid. Grondmonster deels afkomstig van bouwland derde maakt de analyse onbruikbaar als bewijs. CBB 14-05-2019, ECLI:NL:CBB:2019:199

Separatiemelk is niet meer in geschil. Geen bijzondere regeling voor biologische boeren. Schade door ganzenvraat maakt niet dat sprake is van een disproportionele last, aangezien appellante voor die schade compensatie heeft gekregen. CBB 14-05-2019, ECLI:NL:CBB:2019:200