Totale hoeveelheid geproduceerde melk, gelet op hoeveelheid gesepareerde melk en hoeveelheid geleverde melk, zonder nadere toelichting van verweerder, onbegrijpelijk. Verweerder moet een nieuw besluit op bezwaar nemen. CBB 30-04-2019, ECLI:NL:CBB:2019:183

Melkproductie, rollend jaargemiddelde is niet gelijk te stellen aan de feitelijke gemiddelde melkproductie. Fosfaatrecht zelf vastgesteld. CBB 30-04-2019, ECLI:NL:CBB:2019:184