Er is een Regeling specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (Stcrt. 2022, nr. 8603). De Europese richtlijn luchtkwaliteit verplicht tot het opstellen van een plan wanneer de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden overschreden. Dat is het geval bij een aantal veehouderijen in Nederweert, Peel en Maas en Someren.  Op grond van deze regeling kan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een specifieke uitkering verstrekken aan deze gemeenten. De uitkering is er voor de door hen betaalde nadeelcompensatie of, voor gemaakte kosten voor de aankoop van een woning voor het oplossen van een fijnstofknelpunt.