Vergoeding van faunaschade, veroorzaakt door ganzen. GS Fryslân hanteert een gestandaardiseerd eigen risico van 20%. In de praktijk is de grondeigenaar nauwelijks in staat om de ganzenschade te voorkomen of te beperken, zodat de beoogde prikkel tot schadebeperking niet aanwezig is. verweerder motiveert niet waarom het om normaal bedrijfsrisico of normaal maatschappelijk risico gaat. Het is daarom niet deugdelijk gemotiveerd waarom 20% van de schade ten laste van eiseres moet blijven.  Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1151