De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van drie melkveehouders in de provincie Utrecht met een emissiearme stal. Het betreft twee typen emissiearme stallen in de melkveesector en geen andere emissiearme stalsystemen in deze sector of de pluimvee- en varkenssector. Uit twee wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger is dan waarvan in de regelgeving wordt uitgegaan. Dat betekent dat melkveehouderijen met dit type stal (A1.13 en A1.28, zoals ze officieel heten) alleen een natuurvergunning kunnen krijgen als uit een zogenoemde passende beoordeling blijkt dat de natuur geen schade oploopt. ABRS 07-09-2022, ECLI:NL:RVS:2022:2557ECLI:NL:RVS:2022:2624ECLI:NL:RVS:2022:2622.