De Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 is gewijzigd in verband met de invoering en openstelling van een subsidiemodule voor agrarische bedrijfsadvisering en educatie met het oog op duurzame landbouw. Op aanvraag van een landbouwonderneming wordt door de minister een advies- en cursusvoucher met een waarde van ten hoogste € 1.500,– verstrekt. (Stcrt. 2020, nr. 55036)