Het januarinummer 2019 van het Duitse Agrar- und Umweltrecht is vrijwel helemaal gewijd aan de jacht. Interessant voor Nederlandse jagers die over de grens ook wel eens een ree willen omleggen. Het redactioneel gaat over jacht en belastingen; hoe men de ‘jachtpacht’ moet vormgeven (Schriftform und Bestimmtheit) wordt beschreven in een artikel van Benjamin Munte; principiele problemen met de actuele jachtwetgeving komen aan de orde in een stuk van Dietrich Meyer-Ravenstein. Daarin komt onder meer ook aan de orde de verhouding met het natuurbeschermingsrecht. Hoe om te gaan met verkeer op de weg bij drukjachten wordt beschreven door Steffen Gruber.