Verpachters moesten bewijzen dat de pachter de door hen ontvangend dreigbrieven had geschreven. Daarin zijn ze niet geslaagd. Het hof bekrachtigt het afwijzend vonnis van de pachtkamer Middelburg. Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7069