In een brief is de Tweede Kamer geïnformeerd over twee onderwerpen: de Roadmap strategische aanpak vogelgriep. De roadmap bevat 28 uiteenlopende acties, onder andere op het gebied van preventie van insleep van HPAI vanuit wilde vogels, vaccinatie, het beperken van de gevolgen van een HPAI-uitbraak en communicatie. Verder heeft de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) een zienswijze over het ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van dierziekten gepubliceerd. (Kamerstukken II, 2018/19, 28807, nr. 222).