Nederland moet het hele afbouwpakket voor de derogatie doorvoeren, dat in september 2022 is afgesproken, anders kan Nederland geen gebruik maken van de afbouwvoorwaarden. Dit heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt in een brief aan minister Adema (LNV). Een woordvoerder van de Commissie heeft dit op 20 januari jl. bevestigd. Doordat de Commissie de zaken zo op scherp heeft gezet, moest Adema op 19 januari versneld uit Berlijn terugkomen en de kwestie in het kabinet bespreken.