In de nieuwe derogatie is voor de jaren 2023 en verder een aantal nieuwe voorwaarden opgenomen, ten opzichte van de vorige beschikkingen. In dat verband is op 17 november jl. een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Stcrt. 2022, 30615) gepubliceerd. Deze wijziging heeft enkel betrekking op het jaar 2022. De derogatie voor de jaren 2023 en verder zal worden geïmplementeerd via nog enkele aanvullende wijzigingen van regelgeving. Voor de jaren 2023 en verder dienen immers nog enkele voorwaarden inhoudelijk te worden uitgewerkt.