Er is door de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen over nertsen en slachthuizen. In een brief reageert de minister (Kamerstukken II, 2019/20, 28286, nr. 1120). Vooral: nader onderzoek, overleg, vinger aan de pols.