In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat wordt onderzocht hoe op termijn de btw op groente en fruit naar 0% kan worden verlaagd. In dit kader heeft het kabinet door extern bureau SEO een onderzoek laten verrichten om de mogelijke afbakeningsvarianten voor groente en fruit in kaart te brengen en te beoordelen. Het onderzoeksbureau heeft deze varianten beoordeeld op het gezondheidsaspect, juridische houdbaarheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid. Het onderzoek “Een btw-nultarief voor groente en fruit” wordt de kamer aangeboden bij brief van 29 maart 2023 door de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Fiscaliteit Belastingdienst, Welzijn en Sport.