De gemeenteraad van Boekel heeft het gehele grondgebied aangewezen als bebouwde kom als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming (Wnb). Dit hoofdstuk gaat over de bescherming van houtopstanden. Hierdoor verliest de provincie Noord-Brabant (een van de eisers in deze zaak) al haar bevoegdheden op basis van dat hoofdstuk in de Wnb. De rechtbank vernietigt het besluit van de gemeenteraad. Een gemeenteraad kan alleen maar een gebied als ‘bebouwde kom’ aanwijzen als er in dat gebied daadwerkelijk een gebouw staat of binnen korte termijn gaat komen. Verweerder is daarom te ver gaan door de hele gemeente Boekel als bebouwde kom aan te wijzen. De gemeenteraad kan het verwarrend vinden dat de APV naast de Wnb geldt voor de kap van bomen in het buitengebied, maar dit is een recente keuze van de maker van de Wnb. De rechtbank laat de aanwijzing van de bebouwde kom voor jagen (hoofdstuk 3 van de Wnb) ongemoeid. Rechtbank Oost-Brabant 27-06-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3110