Bestuurlijke boete van € 78.000 wegens overtreding van de Meststoffenwet. Punten van geschil: welke percelen waren in gebruik, de bezinklaag in de mestkelder en de eindvoorraden diervoer. Beroep ongegrond. Enige matiging van de boete wegens vertraagde besluitvorming. CBB 25-05-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:2522