Verkoop van bieten ten vervoer naar Polen per vrachtauto, “free on truck”. Afnemer keurt ze af. Vanaf het verladen waren de bieten voor rekening en risico van de koopster, die dus de stelplicht heeft inzake niet beantwoorden aan de koopovereenkomst ten tijde van de belading. Onvoldoende gesteld. Bekrachtiging van de toewijzing van de koopsomvordering van de verkoopster en van de afwijzing van de schadevergoedingsvordering van de koopster. Hof Amsterdam 19-03-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:907