Handhaving Wet natuurbescherming en PAS. Onverbindendheid uitzondering in Provinciale Omgevingsverordening Drenthe voor wat betreft het beweiden van vee en het bemesten van grond. Natuurvergunning vereist. Alvorens opnieuw te beslissen op het verzoek om handhaving, moet verweerder de veehouder in de gelegenheid stellen een ontvankelijke aanvraag te doen. Rechtbank Noord-Nederland 18-12-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:5283