Over het advies van de Commissie Remkes inzake beweiden en bemesten zijn nog vele vragen te stellen. De minister houdt vol dat er in de meeste gevallen geen vergunning is vereist. (Kamerstukken II, 2019/20, 35334, nr. 49).