Faunaschade, beverdam, directe schade, artikel 6.1 Wet natuurbescherming. Gelet op de beoordelingsruimte die verweerder toekomt en de jurisprudentie van de Afdeling is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de omstandigheid dat bevers (mogelijk) mede verantwoordelijk zijn geweest voor hoge waterstanden en als gevolg daarvan voor wateroverlast die schade aan het landbouwbedrijf van eiseres heeft veroorzaakt, in een te ver verwijderd verband staat om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Rechtbank Limburg 28-12-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12730