Het niet kunnen claimen van de bij de totstandkoming van de pachtovereenkomst vermelde betalingsrechten vormt een gebrek aan de pachtovereenkomst en leidt tot aanpassing van de overeengekomen pachtprijs. Tussenuitspraak. Rechtbank Den Haag 16-01-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:499