De raad van de gemeente Aalten heeft het bestemmingsplan “Groot Deunkweg 5 Aalten” gewijzigd vastgesteld. Het plan ziet op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (hierna: azc) Aalten, gelegen aan de Groot Deunkweg 5 te Aalten. In 2017 is het azc gesloten. De gebouwen waarin het azc was gehuisvest, worden gesloopt, op één gebouw na. Ter zitting is gebleken dat de meeste gebouwen al zijn gesloopt. Een deel van het gebied krijgt een (extensieve) agrarische functie, waar bemesting en beweiding mogelijk zijn. In het geldende bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening 2012” heeft het gehele terrein een maatschappelijke functie. Stichting Natuur en Milieu Aalten is tegen het plan, omdat de toegekende agrarische functie, vanwege de mogelijkheid om te beweiden en bemesten, leidt tot stikstofdepositie op Natura 2000-gebied. Betoog slaagt. ABRS 15-01-2020, ECLI:NL:RVS:2020:99