Appellante betoogt dat de raad ten onrechte geen nader onderzoek heeft verricht naar de risico’s die de realisatie van de nieuwbouwwijk in de omgeving van haar geitenhouderij met zich brengt voor de gezondheid van de toekomstige bewoners van de voorziene woningen. Daarbij heeft [appellante] specifiek gewezen op de onderzoeken “Veehouderij en gezondheid omwonenden II” en “Veehouderij en gezondheid omwonenden III” van het RIVM uit 2017 respectievelijk 2018 en op het onderzoek “Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen: vervolgadvies” van de Gezondheidsraad van 14 februari 2018, waaruit blijkt dat omwonenden binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij verhoogd risico hebben op longontsteking. Beroep ongegrond. ABRS 07-20-2020, ECLI:NL:RVS:2020:2391