De provincies hebben beleidsregels gepubliceerd over hoe men wil omgaan met intern en extern salderen. Soms noemt men die “Beleidsregels Wet natuurbescherming” (bijvoorbeeld Drenthe, Provinciaal blad 2019, 6753, soms “Beleidsregels intern en extern salderen” (bijvoorbeeld Gelderland, Provinciaal blad 2019, 6756). Als we deze laatste verordening bezien staan daarin bepalingen over de referentiedata, het rekenmodel (Aerius), voorwaarden voor extern salderen (bijvoorbeeld een afroming van 30% en eisen aan saldogevende agrarische bedrijven), voorwaarden voor intern salderen bijvoorbeeld niet gebruiken van latente ruimte). De provinciale regels kennen wel onderlinge verschillen. Het nationale beleid is neergelegd in een brief aan de Tweede Kamer: Kamerstukken II, 2019/20, 32670, nr. 167. Ook daarin staat een passage over intern en extern salderen evenals een opmerking over de ADC-toetsing.