Het Belastingplan 2020 is te vinden onder Kamerstukken II, 2019/20, 35302, nr. 3 (Memorie van Toelichting)