De Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) staat in Stb. 2019, 510. De ‘overige fiscale maatregelen’ in Stb. 2019, 512