De begrotingsstukken van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn te vinden onder kamernummer 2018/19, 35000 XIV, bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting: nr. 2. Boeren stonden ook in de troonrede: “En met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel. Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.”