Op Prinsjesdag is er een afzonderlijk wetsvoorstel voor de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het kabinet stelt een aantal wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab) voor.

Wijziging per 1 januari 2024

Aan derden verhuurde onroerende zaken kwalificeren niet voor de BOR en de DSR ab. De volgende verhuurde onroerende zaken worden uitgesloten van deze maatregel:

 • Onroerende zaken voor zover die worden gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening (binnen het eigen concern);
 • Kortdurende terbeschikkingstelling in de dienstensector, zoals bij hotelkamers, cafés, restaurants, tennishallen, bowlingbanen en squashbanen;
 • Kortdurende teeltpachtovereenkomsten vanwege vruchtwisseling.

Wijzigingen per 1 januari 2025

 • Aanpassing van de BOR door de vrijstelling van 100% van de goingconcernwaarde van € 1.205.871 (2023) vanaf 2025 op 100% van de goingconcernwaarde van € 1,5 miljoen te stellen en de vrijstelling van 83% boven de € 1,5 miljoen van de goingconcernwaarde te verlagen naar 70%.
 • De 5% doelmatigheidsmarge voor beleggingsvermogen in de BOR en de DSR ab wordt afgeschaft (ingangsdatum voor DSR ab moet nog worden bepaald).
 • Bedrijfsmiddelen die zowel privé als zakelijk worden gebruikt, kwalificeren slechts voor de BOR en DSR ab als deze in de onderneming worden gebruikt. Het voorstel is om dit alleen te laten gelden voor bedrijfsmiddelen die op het moment van verkrijging een waarde in het economische verkeer van minimaal € 100.000 hebben én voor meer dan 10% buiten de onderneming worden gebruikt.
 • De dienstbetrekkingseis in de DSR ab vervalt.
 • Er wordt een minimumleeftijd van 21 jaar voor de verkrijger door schenking voor de BOR en bij schenking van een ab voor de DSR ab en ingevoerd.

Wijzigingen met ingang van (waarschijnlijk) 1 januari 2026

 • Toegang tot de BOR en de DSR ab wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5% in het geplaatste kapitaal
 • De bezitseis en de voortzettingseis in de BOR worden versoepeld
 • Constructies (rollator-investeringen en dubbel-BOR) in de BOR worden aangepakt

Deze maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt.