Beëindiging of ontbinding. Bedrijfsmatige landbouw. Klein bedrijf. Het feit dat verpachter niet instemt met indeplaatsstelling zoon en in 2015 de pachtovereenkomst heeft opgezegd tegen 2018 werkt mee bij de boordeling van de gezichtspunten voor bedrijfsmatige exploitatie. Verpachter kan niet eisen dat pachter de melkveehouderij weer opstart. Vertrouwensbreuk niet voldoende voor ontbinding. Het hof bekrachtigt de afwijzing van de beëindiging/ontbinding en de toewijzing van de indeplaatsstelling. Hof Arnhem-Leeuwarden 09-07-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5695