Bij brief van 15 januari jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 17 januari jl., informeert de minister van N&S de Kamer over de juridische borging van AERIUS. De rol en positionering van AERIUS bij zowel toestemmingverlening als beleidsontwikkeling worden uiteengezet, ondersteund door een juridische kaderstelling van de landsadvocaat en een technische onderbouwing van de onzekerheden in het model door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Kamerstukken II 2023/24, 34862, nr. 184.