Ook de Wet natuurbescherming zal worden opgenomen in de omgevingswet. Een wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer, gevorderd tot nr. 7 (Nota van wijziging). Een verslag van de stand van zaken met betrekking tot die Omgevingswet is te vinden in Kamerstukken II, 2018-19, 33118, nr. 115. Alles ligt op koers.