Het wetsvoorstel tot wijziging van de Omgevingswet is in gewijzigde vorm  naar de Eerste Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2019/29,35133, A).