De vereniging voor Bouwrecht heeft vier preadviezen laten schrijven over de Aanvullingswet: J.A.M.A. Sluysmans over onteigening, H.W. de Wolff over het voorkeursrecht, J.W.A. Rheinfeld over de landinrichting en A. de Snoo over kostenverhaal (Publicatie VBR, nr. 47, 192 blz.). De preadviezen worden besproken op de jaarvergadering van de VBR, op 12 december 2019