Aanvullingswet bodem

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet is in Stb. 2020, 87 geplaatst. Deze wet neemt, na inwerkingtreding, de rol van de Wet bodembescherming over als basis voor het Besluit gebruik meststoffen.

2020-03-23T14:35:53+01:00 23 maart 2020|Nieuwsflits|