Mestbeleid

In een brief aan de kamer wordt bericht over de voortgang van de verschillende dossiers: het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (wordt gepresenteerd in Brussel als aanloop naar het verkrijgen van een nieuwe derogatie), de kringloopwijzer (nog niet voldoende betrouwbaar om gelijktijdig met het inwerkingtreden van het stelsel van fosfaatrechten te worden erkend), grondgebonden bedrijven in het

2017-09-29T13:04:51+02:00 26 september 2017|Nieuwsflits|

Waterschapswet

Beoordeling of de sloot zich gedeeltelijk op het perceel van eiser bevindt of dat er een reële dreiging bestaat dat de sloot op zijn perceel zal komen. Indien dat komt vast te staan is er in beginsel sprake van onrechtmatig handelen van het Waterschap, dat haar als beheerder van de sloot kan worden toegerekend, behoudens

2017-09-29T13:05:35+02:00 26 september 2017|Nieuwsflits|

Schade

Eiser voert aan dat de provincie onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door in 2008 fouten te maken bij het aanleggen van de nieuwe sloot en duiker. De provincie heeft volgens [eiser] haar zorgplicht geschonden door de nieuwe sloot op een te hoog waterpeil aan te leggen. De provincie wist of had zich moeten vergewissen van

2017-09-15T13:50:55+02:00 8 september 2017|Nieuwsflits|

Mestverwerkingsinstallatie

In deze uitspraak worden een groot aantal beroepen tegen de omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsinstallatie in de gemeente Oss behandeld. De rechtbank stelt voorop dat dit niet zo maar een mestverwerkingsinstallatie is. Het is de grootste installatie in Noord-Brabant van een omvang die veel groter is dan de mestverwerkingsinstallaties waarover de afgelopen jaren voor deze rechtbank

2017-09-15T13:41:16+02:00 8 september 2017|Nieuwsflits|

Fosfaatreductieplan

Op grond van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 wordt een percentage vastgesteld waarmee het doelstellingsaantal voor melkveehouders kan worden bepaald. Het doelstellingsaantal bepaalt of een heffing als bedoeld in artikel 4 van de Regeling wordt opgelegd en hoe hoog deze heffing is. De Regeling kent vijf periodes, voor de eerste drie periodes is het verminderingspercentage in

2017-09-15T13:39:47+02:00 8 september 2017|Nieuwsflits|

Weidegang

Door WUR en CLM is een rapport “Maatregelen om weidegang te bevorderen” opgesteld. In het rapport zijn de volgende zes (stimulerende of verplichtende) maatregelen nader uitgewerkt: – Gerichte communicatie met en begeleiding van niet-weiders. – Weiders voordelen bieden. – Verhoging weidepremie per kg melk. – Weidegang als voorwaarde bij uitbreiding. – Weidegang als onderdeel van

2017-09-05T12:53:20+02:00 5 september 2017|Nieuwsflits|