Laden Evenementen

Maatschappelijke opgaven en juridische aspecten

Nederland staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. Vanuit de ruimte is goed te zien dat Nederland eigenlijk één grote delta is. Een groot deel van het land ligt onder de zeespiegel. Ook vindt het water via de grote rivieren door ons land hun weg naar de zee. Dit maakt Nederland een typisch deltagebied.

Dit deltagebied verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, veranderde rivierlopen het gebied en de bewoners parten. Die dynamiek vertaalt zich onder meer in de verdeling van zout en zoet water (in grond- en oppervlaktewater), ecologie en verandert menselijk gebruik van land en water. Alle facetten en ingrepen zijn op de vierkante meter merkbaar.

De opgaven zijn complex. Met name in het landelijk gebied komen veel acute maatschappelijke opgaven samen. Zo doen bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? Deze sector staat voor een transitie naar een kringlooplandbouw in 2030.

Partijen moeten de handen ineenslaan: overheden, burgers, agrariërs, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied.

Hierin is (juridische) kennis noodzakelijk om de maatschappelijke opgaven met de (grond)eigenaren en –gebruikers handen en voeten te geven.

Tijdens deze tweedaagse cursus nemen wij u mee in de diverse (juridische) aspecten die spelen en/of gaan spelen. Diverse sprekers, vanuit onderwijs, wetenschap en praktijk zullen u informeren en activeren. Uiteraard is er tussen de diverse sessies en tijdens de netwerkborrel ruimte om te netwerken en om uw vakgenoten te spreken.

Programma woensdag 14 juni 2023

Locatie: Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA  Middelburg

09.30-10.00 Inloop en koffie
10.00-10.15 Opening, algemene inleiding en overzicht – de heer prof. mr. Jeroen Rheinfeld, Rijksuniversiteit Groningen
10.15-10.45 Uitdagingen in de Deltakansen, bedreigen en kennisontwikkeling – de heer Willem den Ouden, algemeen directeur Delta Platform en mevrouw prof. dr. Barbara Oomen, HZ & Universiteit Utrecht
10.45-12.15
10.45-11.30
11.30-12.15
Verdeling schaarse ruimte
Eigendom, gebruik en landinrichting – de heer ing. Jan Spijkerboer, Kadaster
Agrarisch recht en (kavel)ruilen in de grensstreek – de heer prof. mr. Jeroen Rheinfeld, Rijksuniversiteit Groningen
12.15-13.00 Lunch
13.00-14.30
13.00-13.45
13.45-14.30
Voedsel en landgebruik
Voedsel, grond en duurzaamheid – de heer dr. Herman Lelieveldt,  University College Roosevelt (UCR) Middelburg
Pacht van agrarische gronden: dilemma’s en actualiteiten – mevrouw mr. Els Harbers, VanGoud Advocaten
14.30-15.00 Koffiepauze
15:00-16:30
15.00-15.45
15.45-16.30
Bestuursrecht, samenwerking en governance
Dilemma’s in het bestuursrecht en in vergunningverlening – de heer mr. Tonny Nijmeijer, Radboud Universiteit
Samenwerking in de Delta – de heer Arno Nolte, Delta Platform
16.30-17.30 Afsluiting en netwerkborrel

 

Programma donderdag 15 juni 2023

Locatie: HZ University of Applied Sciences, het Groene Woud 1-3, 4331 NB  Middelburg

09.30-10.00 Inloop en koffie
10.00-10.15 Opening, algemene inleiding en overzicht – de heer prof. mr. Jeroen
Rheinfeld, Rijksuniversiteit Groningen
10.30-12.00
10.30-11.15
11.15-12.00
Leven onder de zeespiegel
Gevolgen klimaatverandering t.a.v. water – mevrouw dr. Liliane Geerling, HZ University of Applied Sciences
Verzekering, recht en water – de heer mr. Ronald Pieterse, Justion Advocaten
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30
13.00 -13.45
13.45-14.30
Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet – de heer prof. dr. ing. Arjan Bregman, Rijksuniversiteit Groningen
Transitie in de Delta en vrijkomende agrarische bebouwing – de heer mr.  Gert-Jan de Jager, Kneppelhout
14.30-15.00 Koffiepauze
15.00-16.30
15.00-15.45
15.45-16.30
Anders denken, anders doen
Nieuwe economie – mevrouw dr. Godelieve Spaas, Avans Hogeschool
Watermanagement – de heer mr. dr. Herman Kasper Gilissen, Universiteit Utrecht
16.30-17.30 Afsluiting en netwerkborrel

 

Doelgroep

Studenten, (beleids)medewerkers, adviseurs, juristen, rentmeesters, taxateurs, notarissen, fiscalisten en andere professionals die geïnteresseerd of betrokken zijn bij en/of te maken hebben met gebiedsontwikkeling, grondbeleid en transitie van het Deltagebied.

Kosten

14 juni 2023: € 525,00 exclusief 21% BTW
15 juni 2023: € 525,00 exclusief 21% BTW
Combi-inschrijving (14 + 15 juni): € 800,00 exclusief 21% BTW (€ 250,00 exclusief 21% BTW korting)

Studenten kunnen zich onder vermelding van hun studentnummer gratis aanmelden (maximaal 20 plaatsen en 10 plaatsen per cursusdag beschikbaar) via wam.den.ouden@hz.nl

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft voor 1 dag 5 studiepunten en voor 2 dagen 10 studiepunten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft voor 1 dag 5 PE-punten en voor 2 dagen 10 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft voor 1 dag 5 PE-punten en voor 2 dagen 10 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft voor 1 dag facultatief 6 PE-punten en voor 2 dagen facultatief 6 PE-punten en 6 PE-punten in de vrije ruimte toegekend.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar