Laden Evenementen

Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de perikelen rond de programmatische aanpak stikstof. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

 

Doelgroep

De cursusmiddag is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid en rentmeesters, die te maken hebben met agrarische bedrijven en vergunningverlening.

 

Docenten

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil
Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen
Willem werkt bij het Instituut voor Agrarisch Recht en houdt zich bezig met alle aspecten van dit rechtsgebied. Hij is ook bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

mr. F.H. (Franca) Damen
Kneppelhout & Korthals Advocaten te Rotterdam
Franca is advocaat bij Kneppelhout & Korthals Advocaten. Zij specialiseert zich in het bijzonder in het agrarisch recht, omgevingsrecht, milieurecht en natuurbeschermingsrecht. In 2014 behaalde zij cum laude de Grotius specialisatieopleiding ruimtelijke ordening en milieurecht. Franca schrijft regelmatig artikelen voor haar website en verschillende juridische en niet-juridische vakbladen.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.15 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 – 13.15 uur Welkom / inleiding

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil

13.15 – 15.00 uur Fosfaatrechten

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil

Aan de orde komen het stelsel van fosfaatrechten en ontwikkelingen in de wetgeving (wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet), alsmede de recente jurisprudentie over pacht en fosfaatrechten, in- en uitschaarders, melkproductie en fosfaatrechten, knelgevallen of niet, stand van zaken procedures enzovoorts.

15.00 – 15.15 uur PAUZE
15.15 – 17.15 uur Stikstof en landbouw

mr. F.H. (Franca) Damen

Behandeld worden de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS en de gevolgen daarvan voor lopende vergunningaanvragen, meldingen onder de PAS, onherroepelijke vergunningen, extern salderen, beweiden en bemesten enzovoorts.

17.15 uur EINDE, borrel

 

 

Deelname

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Korting

Deelname aan de cursusmiddag kost € 345,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten zijn de kosten
€ 330,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen studiemateriaal, broodjeslunch en koffie/thee.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal met fysieke bijeenkomst 4 PE-punten toegekend.
Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 facultatieve PE-punten toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de studiemiddag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar