Laden Evenementen

Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de perikelen rond de programmatische aanpak stikstof. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

 

Cursus is verschoven naar een nog nader te bepalen datum in het najaar. Meer informatie en aanmelden is binnenkort mogelijk.